Đánh vần tiếng Anh khác gì với Phát âm tiếng Anh?

Đánh vần tiếng Anh có điểm giống nhưng cũng khác rất nhiều với Phát âm tiếng Anh mà người học đã từng quen thuộc.

Ví dụ cùng một từ là negotiate /ni'gou.ʃi.eit/ thì cách học của Đánh vần và phát âm như thế nào

 

 

Đó là lý do tại sao mà Đánh vần tiếng Anh cần đến hơn 10 năm để nghiên cứu giúp bạn học hiểu sâu từ gốc rễ mà không đi theo cách học cũ.

 

Bài viết cùng danh mục